Mona - Shooting The Moon

Květen 2008

Shrek Třetí

31. května 2008 v 13:38 | niki piki(:-) |  videa k filmům
Shrek Třetí - Shrek the Third


Kirké

31. května 2008 v 13:33 | niki piki(:-) |  řecké postavy
Kirké (latinsky Circe) je postavou z řecké mytologie, dcerou boha slunce Hélia a jeho manželky Persy (na západě). Jejím bratrem byl (na východě) kolchidský král Aiétés. Byla to proslulá a mocná kouzelnice.
Kirké žila na ostrově Aiaia (nebo Aia) na dalekém západě, kam jen zřídka zavítali lidé. Poprvé přistáli u jeho břehu Argonauté, vracející se se zlatým rounem z Kolchidy. Druhou návštěvou byl Odysseus, vracející se z trojské války.
Její nejznámější kouzla jsou:
  • proměna dívky Skylly v mořskou obludu
  • proměna odysseových lodníků ve vepře
  • proměna krásného jinocha jménem Picus v datla.
Glaukos - mořský bůh, syn Poseidóna se zahleděl do krásné dívky Skylly. Ji děsil jeho divoký vzhled a nic nepomohlo ani to, že je synem boha. Nevyslechla ho a uprchla před ním. Roztoužený Glaukos přeplul Tyrrhénské moře, aby požádal o pomoc kouzelnici Kirké. Žádal ji o kouzelné byliny, které by lásku Skylly vzbudily. Kirké ho však nabádala, aby si našel povolnější bytost a dala mu jasně najevo, že ona sama by chtěla být jeho. Glaukos však tvrdil, že jeho láska ke Skylle se nikdy nezmění. Kirké se rozhněvala na Glauka i na Skyllu a hned připravila čarovné byliny. Přešla přes vodu do malé zátoky, vše znečistila jedem a zhoubným kořenem za hrozivého mumlání kleteb. Když do vody vstoupila Skylla, s hrůzou sledovala, jak se jí zdola tělo mění v psí tlamy. Glaukos vida to, zaplakal a uprchl od zakleté Skylly i před láskou Kirké. Skylla tam zůstala, ze msty ke Kirce vzala Odysseovi šest mužů a byla by potopila i trojské koráby. To už však ji kdosi proměnil v útes, který je v těch místech dodnes a každý plavec se mu vyhýbá.
Když se Iásón s pomocí Médeie zmocnil zlatého rouna a na útěku z Kolchidy zabili Médeiina bratra Apsyrta, rozzlobilo to Dia. Za trest jim určil, že je budou pronásledovat nesnáze a strasti, dokud se neočistí ze zločinu tak, jak jim poradí čarodějka Kirké, Aiétova sestra, jež sídlí daleko na západě. A dokud se neočistí, nemohou se dostat domů.
Dopluli k ostrovu Áia, kde na břehu spatřili Kirku. Pozvala je do domu, vstoupili jen Iásón a Médeia; nabídla jim křesla, ale oni usedli "na zem ke krbu jako prosebníci poskvrnění vraždou, kteří se přicházejí očistit. Nesmějí promluvit ani se zmínit o svém provinění". Kirké poznala, že je tíží zločin vraždy. Připravila oběť nejvyššímu Diovi, podřízla sele, smáčela si ruce v jeho krvi, pálila v ohni obětní koláč a vzývala Lítice, bohyně pomsty, aby zmírnily svůj hněv. Prosila Dia o shovívavost.
Po tomto obřadu si Kirké nechala vyprávět vše o výpravě Argonautů. Médeia jí líčila, jak Argonautům pomáhala, jak musela uprchnout před otcovými hrozbami, ale zamlčela zabití Apsyrtovo. Ale Kirké všechno věděla. Bylo jí Médeii líto, ale odsoudila její útěk od otce a vyzvala ji, aby odešla, protože opustila otcův hněv ji všude dohoní. Iásón s plačící Médeiou odešli na loď. Na pomoc přišla bohyně Héra, požádala Héfaista i boha větrů Aiola o pomoc, aby Argonauté dobře dopluli a nic se jim nestalo. Argó tak proplula Skyllou i Charybdou.
Krásný jinoch Picus se zamiloval do víly Kanenty, o kterou se ucházelo mnoho ženichů, ale stala se Picovou ženou. Jedenkrát ho na lovu spatřila Kirké a byla jím okouzlena. Sváděla ho a lákala, aby vyslyšel její lásku, ale Picus odolal a byl věrný své Kanéns. To Kirké urazilo a rozzlobilo, nastražila na něj loveckou kořist a když ji pronásledoval, oddělila ho od jeho družiny. Třemi doteky kouzelného proutku se Picus proměnil v ptáka, kterého tu nikdy neviděli, s nachovým peřím a zlatým leskem - v datla. Družina, která ho marně hledala, prosila Kirku o navrácení krále. Ta je však vyděsila a poté proměnila v divoké šelmy. Kanéns zatím marně vyhlížela manžela, šest dní a nocí ho hledala a pak vysílena žalem při tklivém zpěvu se rozplynula do lehkých vánků.
Odysseova loď připlula k ostrovu Kirky a část mužstva se vypravila na průzkum. Objevili Kirčin dům, střežený začarovanými lvy a vlky. Muži slyšeli z domu zpěv, upozornili na sebe a Kirké je pozvala dovnitř. Všichni se hrnuli dovnitř, jediný Eurylochos zůstal venku, tušil lest. Kirké jim nabídla očarované jídlo, každého švihla proutkem a proměnila je ve vepře.
Eurylochos utíkal na loď, vše vylíčil Odysseovi a ten se hned ozbrojil a vyrazil do domu. Cestou jej zastavil bůh Hermés, aby ho varoval a pomohl. Daroval mu kouzelnou bylinu a poradil, aby na Kirké vytasil meč jako by ji chtěl zabít. Stalo se tak, Kirké se vyděsila, že na Odyssea její kouzla neúčinkují a slibovala, že mu neublíží. Odysseus si to nechal odpřisáhnout, pak teprve s ní hodoval a vyjednával o osvobození svých mužů. Kirké kouzlo zrušila a všichni muži se radovali.
Pobyli na ostrově celý rok, jedli, pili a veselili se. Pak se začali chystat k odplutí na další cestu. Kirké jim nebránila, avšak poslala Odyssea do podsvětí k věštci Teiresiovi. Všichni včetně Odyssea měli z cíle té cesty velké obavy. Nalezli místo, kudy se vcházelo do podsvětí a viděli mnoho duší zemřelých, promluvit však mohli nejprve s věštcem. Ten Odyssea varoval před nástrahami příští cesty i strastmi, které čekají na Odyssea po návratu na rodný ostrov ke své ženě Pénelopě a synovi Télemachovi. Odysseus hovořil s duší své matky i s dušemi padlých bojovníků z trojské války. Po všech těchto rozhovorech se za příznivého větru rychle vrátili na Kirčin ostrov. Probrali poté další cestu, Kirké ho varovala před zpěvem Sirén, před Skyllou a Charybdou i před ostrovem, kde se pasou Héliova stáda, jichž se nesmějí ani dotknout. Teprve pak se může šťastně dostat domů.
Po odplutí Odysseovy výpravy porodila Kirké jeho syna Télegona. Když dospěl, vypravil se hledat svého otce, dostal se až na Ithaku a tam v bojích Odyssea nešťastnou náhodou zabil a teprve poté zjistil kdo to byl. Odvezl jeho tělo na Kirčin ostrov a tam jej s úctou pohřbil.

Hledá se Nemo

31. května 2008 v 13:31 | niki piki(:-) |  videa k filmům
Hledá se Nemo - Finding NemoHarry Potter a Vězeň z Azkabanu

31. května 2008 v 13:25 | niki piki(:-) |  filmy
Harry potter a vězeň z Azkabanu - Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban
Hrají: Daniel Radcliffe, Fiona Shaw, Harry Melling, Geraldine Somerville, Gary Oldman, Robert Hardy, Rupert Grint, Emma Watson, Oliver Phelps, James Phelps, Julie Walters, Bonnie Wright, Mark Williams, David Thewlis, Devon Murray, Warwick Davis,Michael Gambon, Alan Rickman, Maggie Smith, Robbie Coltrane, Matthew Lewis, Tom Felton
Popis: Třináctiletý Harry Potter znovu nerad tráví své další prázdniny u rodiny Dursleyových, letos navíc se zlou tetou Marge. I přes přísný zákaz používání kouzel jí Harry promění v obrovský balón a v noci uteče záchranným autobusem do hospody Děravý kotel. Zde se setká s ministrem kouzel Korneliem Popletalem, který ho překvapivě za jeho provinění nepotrestá. Je to proto, že z vězení v Azkabanu uprchl nebezpečný čaroděj Sirius Černý, který podle legend přivedl lorda Voldemorta k Harryho rodičům a je tak zodpovědný za jejich smrt. Nyní Voldemort usiluje také o zabití Harryho. A aby nebyl všem hrůzám konec, hostí Bradavická škola hrozivé azkabanské stráže, zvané mozkomoři. Ti mají za úkol ochraňovatt Harryho a další studenty před černým čarodějem. Střetnutí mezi Harrym a záhadným vězněm Siriem Černým se zdá být nevyhnutelné. Harry Potter bude potřebovat veškerou možnou kuráž, kouzla a podporu, aby dokázal odhalit pravdu a vazby na tajemnou minulost…
Harry potter a vězeň z Azkabanu (Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban)
Harry potter a vězeň z Azkabanu (Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban)
Harry potter a vězeň z Azkabanu (Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban)
Harry potter a vězeň z Azkabanu (Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban)
Harry potter a vězeň z Azkabanu (Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban)

X - Men 2

31. května 2008 v 13:24 | niki piki(:-) |  videa k filmům
X-Men 2 - X-Men 2Kostka 2 - Hyperkrychle

31. května 2008 v 13:19 | niki piki(:-) |  filmy
Kostka 2: Hypercube - Cube 2: Hypercube
Přežít znamená nezešílet, nezešílet znamená přežít...
Hrají: Kari Matchett, Neil Crone, Philip Akin
Popis: Osm náhodně vybraných osob, které se zčista jasna a bez rozumného vysvětlení probudí uvnitř kostky, musí čelit nástrahám, které s fyzikálními zákony nemají nic společného. Aby se dostali ven, musí překonat sami sebe. Přežít znamená nezešílet, nezešílet znamená přežít. Každý ze "zajatců" je obdařen neobyčejnou schopností, která pomáhá při navigaci v kostce. Zachránit se ale může jenom jeden.

Pán prstenů - Dvě věže

31. května 2008 v 13:16 | niki piki(:-) |  videa k filmům
Pán prstenů: Dvě věže - The Lord of the Rings: The Two Towers


Americká kletba

31. května 2008 v 13:09 | niki piki(:-) |  filmy
Americká kletba - American Haunting, An
Hrají: Donald Sutherland, Sissy Spacek, James D'Arcy, Rachel Hurd-Wood, Vernon Dobtcheff, Matthew Marsh, Thom Fell, Zoe Thorne, Gaye Brown, Sam Alexander, Miquel Brown, Shauna Shim, Madalina Stan, Philip Hurdwood, Vlad Cruceru, Alin Rosca, Andrei Serban, Isabelle Almgren-Doré, Susan Almgren, Howard Rosenstein, Lila Bata-Walsh, Courtney Solomon
Popis: Film je založen na základě jediného zdokumentovaného případu v historii Spojených států, kdy duch způsobil smrt člověka. V letech 1818 - 1820 v Red River ve státě Tennessee byla rodina Bellů a zejména jejich nejmladší dcera vystavena teroru neznámého původu. Případ byl popsán ve více než dvaceti knihách a jeho stín se nad městem vznáší dodnes. Rodina Bellů se zoufale snažila najít racionální vysvětlení pro hrůzné události kterým čelila, ovšem zcela bez úspěchu. Teror postupně nabýval na intenzitě a duch začal dokonce komunikovat. Zanechal hrůzný vzkaz: jednoho dne budu zabíjet. Až v roce 1998 byl nalezen rukopis tehdejšího místního učitele a rodinného přítele Bellů, který vnáší do případu nová fakta.

Shrek 2

31. května 2008 v 13:00 | niki piki(:-) |  videa k filmům
Shrek 2 - Shrek 2


Lovci duchů - 120 Nebožtíkova krev (Dead Man's Blood)

31. května 2008 v 12:54 | niki piki(:-) |  seriálové hlášky
(Dean, Sam a John spolu mluví.)
Sam Winchester: Tati, nevíme ani, kdo mu to udělal.
John Winchester: Ti, které uměl Elkins zabíjet nejlíp. Upíři.
Dean Winchester: Upíři? Vážně exisují?
Sam Winchester: Nikdys o nich nemluvil.
John Winchester: Myslel jsem, že vymřeli.
-
Dean Winchester: Ch. Upíři, připadá mi to srandovní.
-
(John mluví na Deana.)
John Winchester: Proč neopravíš auto, Deane? Než zrezne, kdybych věděl, že ho chceš zničit, nedával bych ti ho.
-
(Dean mluví s upírkou.)
upírka: Potíže s autem? Já tě svezu, pozvu tě k sobě.
Dean Winchester: Radši ne. Nekrofilie není nic pro mě.
upírka: Ú… (Praští ho a zvedne do vzduchu.)
Dean Winchester: (Po tom co ho přestane líbat.) Takový důvěrnosti si nech na druhou schůzku.
upírka: Víš, mohli jsme si užít, ráda poznávám nové lidi.
Dean Winchester: Promiň, s holkou se nikdy nezdržuju moc dlouho, žádná věčnost nebude.
-
(John mluví s Deanem a Samem.)
John Winchester: Jako rodina jsme silnější, takže pudeme toho démona hledat společně.
Dean a Sam Winchestrovi: Rozkaz.

Královna Alžběta - Zlatý věk

30. května 2008 v 17:28 | niki piki(:-) |  videa k filmům
Královna Alžběta: Zlatý věk - Golden Age, TheGenerálova dcera

30. května 2008 v 17:20 | niki piki(:-) |  filmy
Generálova dcera - plakát
Abyste odhalili pravdu, musíte se řídit lží.

Popis: Můžete se vydat správnou cestou, špatnou cestou, anebo můžete zvolit cestu vojenskou. Teď záleží na tom, jakou z nich si zvolí armádní vyšetřovatel Paul Brenner, který se na vojenské základně Fort MacCallum snaží objasnit vraždu přitažlivé kapitánky. Madeleine Stowe hraje Brennerovu spoluvyšetřující případu - coby armádní poradkyně pro případy znásilnění. Je to "hra na kočku a myš, kdy váš odhad na to, jak to skončí, bude totálně vedle."


Lovci duchů - 119 Obraz (Provenance)

30. května 2008 v 17:08 | niki piki(:-) |  seriálové hlášky
(Sam a Dean spolu mluví v autě.)
Dean Winchester: Musíme ten obraz nějak zlikvidovat. Nevíš jak?
Sam Winchester: Takže, skoro ve všech pověstech o strašidelných obrazech, straší něco, co je na něm namalované.
Dean Winchester: Jasně. Tudíž musíme zjistit všechno o tý podělaný rodině na tom podělanym obraze.
-
(Dean a Sam spolu mluví v motelovém pokoji.)
Sam Winchester: Jsem si jistý. Na obraze v aukční síni se otec dívá dolů. (Ukáže na fotku.) Tady se dívá mimo. Obraz se změnil, Deane.
Dean Winchester: Hm. Tatíček je uvězněný v obraze a občas se začne rozhánět břitvou, jako za starých časů.
Sam Winchester: Vypadá to tak, ale když z něj zbyl popel, jak ho zničíme?
Dean Winchester: Když se změnila Aisiova pozice, tak možná i něco jinýho. Může to bejt stopa.
Sam Winchester: Tak, jako v Šifře mistra Leonarda?
Dean Winchester: To já nevim, vždyť ten film ještě neměl premiéru. Musíme si prohlídnout ten obraz.
-
(Dean, Sam a Sarah jsou v kryptě a mluví spolu.)
Dean Winchester: Vidíte něco divnýho?
Sarah Blake: É, co máš na mysli?
Dean Winchester: No, to právě nevim. Co ty urny?
Sam Winchester: Ano, jsou jen čtyři.
Dean Winchester: Matka a tři děti. Tatíček chybí.
Sam Winchester: Kdepak je?

X - Men

30. května 2008 v 17:06 | niki piki(:-) |  videa k filmům
X-Men - X-MenMatrix Reloaded

30. května 2008 v 16:54 | niki piki(:-) |  filmy
Matrix Reloaded - Matrix Reloaded
Hrají: Steve Bastoni, Monica Bellucci, Laurence Fishburne, Harry J. Lennix, Carrie-Anne Moss, Harold Perrineau Jr., Jada Pinkett Smith, Keanu Reeves, Hugo Weaving, Leigh Whannell, Lambert Wilson, Ray Anthony, Christine Anu, Andy Arness, Alima Ashton-Sheibu, Helmut Bakaitis, Don Battee, Daniel Bernhardt, Valerie Berry, Ian Bliss, Liliana Bogatko, Michael Budd
Popis: Ve druhém pokračování trilogie Matrix pokračuje Neo (Keanu Reeves) společně s Morpheem (Laurence Fishburne) a Trinity (Carrie-Anne Moss) v boji proti počítačovým vládcům univerza. Čeká je boj s armádou strojů a jejich arzenálem počítačově nelidských schopností a zbraní. Pokud ale chtějí zastavit zotročování lidstva, není jiná možnost než boj na život a na smrt. Nezbývá jim nic jiného než proniknout hluboko do struktur Matrixu a během 72 hodin objevit a zlikvidovat centrum Zion i s jeho pomocnými jednotkami. A aby toho nebylo málo, Neo ze svých temných nočních můr ví, že Trinitiným osudem je smrt. Neo se však proti osudu už jednou dokázal vzbouřit…
Matrix Reloaded (Matrix Reloaded)
Matrix Reloaded (Matrix Reloaded)
Matrix Reloaded (Matrix Reloaded)
Matrix Reloaded (Matrix Reloaded)
Matrix Reloaded (Matrix Reloaded)

Robin Hood - Král zbojníků

30. května 2008 v 16:51 | niki piki(:-) |  videa k filmům
Král zbojníků Robin Hood - Robin Hood: Prince of ThievesAmerické psycho

30. května 2008 v 16:44 | niki piki(:-) |  filmy
Americké psycho - American Psycho
Hrají: Christian Bale, Justin Theroux, Josh Lucas, Chloë Sevigny, Reese Witherspoon, Samantha Mathis, Jared Leto, Willem Dafoe, Landy Cannon, Ross Gibby, Bill Sage, Matt Ross, Cara Seymour, Guinevere Turner, Stephen Bogaert, Monika Meier, Reg E. Cathey, Blair Williams, Marie Dame, Kelley Harron, Patricia Gage, Krista Sutton, Park Bench, Catherine Black, Margaret Ma
Popis: AMERICKÉ PSYCHO - podle knižního bestselleru Breta Eastona Ellise. Patrick Bateman (Christian Bale) je mladý ambiciózní finančník, který je tam, kde chtěl být. Žije na Manhattanu, má snoubenku, pracovní postup, přátele a doma u něho všechno sterilně dokonalé. Co však koluje v hlavě této sfingy, která odevzdaně podléhá společenským a materiálním konvencím? Mění se v zabijáka, ve vášnivého a krvavého, kterého nesmí vykolejit ani policejní vyšetřování zmizelého kolegy, kterého Bateman, jak si myslel, rozčtvrtil a zamrazil. Bludný kruh se uzavírá, po nesčetných vraždách na nejbizarnější způsoby se chce "Manhattanská zrůda" udat svému advokátovi. jenže tím se jeho frustrace a odcizení jenom zvětšují.
Americké psycho (American Psycho)
Americké psycho (American Psycho)
Americké psycho (American Psycho)
Americké psycho (American Psycho)
Americké psycho (American Psycho)

Letopisy Narnie - Princ Kaspian

29. května 2008 v 19:34 | niki piki(:-) |  videa k filmům
Letopisy Narnie: Princ Kaspian - Chronicles of Narnia: Prince Caspian, TheGorgony

29. května 2008 v 19:27 | niki piki(:-) |  řecké postavy
Gorgony - (latinsky Gorgones) jsou v řecké mytologii dcery mořského boha Forkýna a jeho manželky a sestry Kétó.
Jmenovaly se Sthenó, Euryalé a Medúsa a byly opravdu šeredné. Vypadaly obludně: rozšklebená tvář, zvířecí uši, místo zubů kly. Kolem hlavy se místo vlasů kroutili hadi. Měly křídla, kovové pěsti, šupinaté tělo. Při pohledu na ně člověk zkameněl, přinejmenším tedy při pohledu na Medúsu, která z nich jediná byla smrtelná.
Gorgony žily v nejzápadnějších končinách země, až na březích Ókeanu. Měly také sourozence - tři hašteřivé stařeny Graie a bratra Ládóna, šeredného draka, z kterého měl respekt i velký hrdina Héraklés.
Podle pověstí byla alespoň Medúsa (možná ale všechny) spanilé dívky, alespoň o tom vypráví Ovidius ve 4. knize svých Proměn. Byla prý krásná a její vlasy byly nádherné, žádný muž ji nenechal bez povšimnutí. Pak ale ji Poseidón znásilnil ve svatyni bohyně Athény a ta z hněvu a roztrpčení nad tím zneuctěním proměnila Medúsu v ohyzdnou nestvůru s hady místo vlasů. Pravda je, že jiná verze uvádí, že Athéna připravila Medúsu o krásu pro její holedbání a pyšné vychloubání, že předčí krásou samotnou bohyni.
Medúsu zabil rek Perseus tak, že se vyhnul přímému pohledu na ni, po němž by zkameněl. Nastavil svůj lesklý bronzový štít, zaútočil na ni z výšky a usekl jí hlavu. Z jejího těla vyskočil bájný okřídlený kůň Pégasos a obluda Chrýsáór. Nutno dodat, že by bez pomoci Athény nebyl tak úspěšný, darovala mu štít vyleštěný jako zrcadlo a poslala ho ke Graiím, které žily v severní Africe. Byly to staré čarodějnice, které vlastnily dohromady jenom jedno oko a jeden zub. Když si oko vyměňovaly, Perseus ho uzmul a přinutil je prozradit cestu ke Gorgonám. On potom oko hodil do vody, aby Gorgony nemohly nikoho varovat. Poté Perseus získal od nymf přílbu, v níž byl neviditelný a okřídlené sandály pro dalekou cestu. Také pytel na hlavu Gorgony Medúsy. Od boha Herma ještě dostal zakřivený meč. Teprve s touto kouzelnou výbavou se mohl vydat na cestu a úspěšně ji zvládnout.
Medúsina hlava byla strašnou zbraní, která protivníky proměnila v kámen. Perseus ji použil prý třikrát:
  • na obra Atlanta
  • na Fínea, odmítnutého ženicha jeho manželky
  • proti králi Polydektovi za násilnosti vůči jeho matce
Potom hlavu mrtvé Medúsy daroval bohyni Athéně, která si ji připevnila na svůj štít. Podobně pak zdobili své štíty i jiní řečtí bohové a hrdinové, aby nahnali strach svým nepřátelům

Twilihgt sága: Rozbřesk - 1.část
V kinech: 17.11.2011