Mona - Shooting The Moon

Červenec 2008

Kurýr

21. července 2008 v 14:31 | niki piki(:-) |  videa k filmům
PlakátJohanna Lindsey - Skandální manželství

21. července 2008 v 14:17 | niki piki(:-) |  romány
Lindsey: Skandální manželství

Anglie 1819

Sebastian Townshend, syn osmého vévody z Edgewoodu, je vmanipulován do souboje se svým nejlepším přítelem a nešťastnou náhodou ho zabije. Rodina Sebastiana zapudí a on, sžírán výčitkami svědomí, odcestuje do Francie, kde se stane úspěšným žoldákem. Po mnoha letech ho vyhledá lady Margaret Landorová, přítelkyně z dětství, a žádá ho, aby se vrátil domů. Jeho otce totiž poslední dobou potkala řada nešťastných náhod, za nimiž podle Margaretina názoru stojí Sebastianův bratr, který už nechce déle čekat na dědictví a titul. Aby Sebastianovi usnadnila návrat, nabídne mu svou spolupráci a manželství...

Hodnocení: ***

Godzilla

21. července 2008 v 14:12 | niki piki(:-) |  videa k filmům
PlakátPegas

21. července 2008 v 13:48 | niki piki(:-) |  řecké postavy

Pegas (řecky Pégasos z původního πηγή pégé pramen, latinsky Pegasus) je v řecké mytologii okřídlený kůň, syn boha moří Poseidóna a Medúsy.
Vyprávění o jeho původu se liší. Podle jednoho z nich vyskočil Pegas z těla své matky gorgony Medúsy poté, co jí Perseus uťal hlavu. Jiná verze vypráví, že vyskočil ze země, na níž dopadla Medúsina krev.
Prý uměl létat rychle jako vítr, žil na vysokých horách, zejména na Parnasu ve Fókidě nebo na Helikónu v Boiótii.
Pegas pomohl Bellerofontovi v jeho boji s Chimérou a Amazonkami. Existuje mnoho příběhů, v nichž se spolu nacházejí Pegas a Bellerofontés. Když však chtěl Bellerofontés vzlétnout na Pegasovi na Olymp, nejvyšší bůh Zeus se rozhněval za takovou odvážlivost. Potrestal Pegase náhlou zuřivostí, Bellerofón se na něm neudržel a pádem na zem ztratil rozum.
Podle mýtického příběhu byl Pegas proměněn v jedno ze souhvězdí, ale pera jeho křídel dopadla na zem blízko Tarsu a dala tak pojmenování tomuto městu. V umění bývá zobrazován jako symbol básníkovy fantazie.

Pravdivé lži

21. července 2008 v 13:42 | niki piki(:-) |  videa k filmům
PlakátShannon Drake - Ve stínu noci

21. července 2008 v 13:23 | niki piki(:-) |  romány
Drake: Ve stínu noci

Nebýt mužů, neocitla by se krásná lady Margaret "Maggie" Grahamová v potížích. Strýc ji donutil provdat se za starce, jenž zemřel několik hodin po svatbě, hrozí jí obvinění z vraždy a navíc musí zachránit nevlastní dceru z rukou zločinecké bandy. Na jednu ženu toho není vůbec málo…

Naštěstí jí na pomoc přispěchá lord James, byť o ženách nemá valné mínění: podle něj se chovají nepatřičně, nevhodným chováním riskují dobrou pověst rodiny a neustále se topí v trablech. Maggie je pro něj zosobněním všech těchto nedobrých vlastností, ale zároveň ho svobodomyslná kráska čímsi přitahuje…

Ani Maggii není James lhostejný, a tak se z nich záhy stanou milenci. Uprostřed noblesy viktoriánského Londýna rozehrávají nebezpečnou hru spletitých intrik a vášní, ale protože se v jejich případě nejedná jen o pomíjivou žádostivost, jsou ochotni riskovat nejen společenský skandál, ale i vlastní život.

Hodnocení: *** a půl

Graham Family:
 • Králův rytíř
 • Zajatkyně
 • Vězeňkyně
 • Vítězný rytíř
 • Christina
 • Ve stínu noci
 • česky ještě nevyšlo: The Queen's Lady (2007)

Kdysi dávno v Mexiku

21. července 2008 v 13:17 | niki piki(:-) |  videa k filmům
PlakátKyklop

21. července 2008 v 13:09 | niki piki(:-) |  řecké postavy
Kyklop - obraz francouzského malíře Odilona Redona
Kyklopi byli obři s jedním okem uprostřed čela. Jejich řecký název Κύκλωπες znamená "kruhové" nebo "kolové oko".
Podle řeckého básníka Homéra tvořili národ, který žil v zemi zvané Hyperia, bydleli v jeskyních, proto také byli nevzdělaní a suroví. Nejznámější z Kyklopů byl Polyfémos, který byl synem boha Poseidóna.
Podle Hésioda byli jen tři Kyklopové - Steropés, Brontés a Argés, jejich otcem byl bůh nebe Úranos a matkou bohyně země Gaia. Přidali se k nejvyššímu bohu Diovi, když se postavil proti svému otci Kronovi, a ukovali mu hromy a blesky, s jejichž pomocí zvítězil. Tato zbraň byla společným dílem všech tří kyklopů. Steropés zhotovil blesk, Brontés přidal hrom a Argés přidal jas. Zároveň poskytli v boji proti Kronovým Titánům Hádovi přilbu neviditelnosti a Poseidónovi trojzubec. Jejich dílem jsou prý i luk a šípy, které používala bohyně Artemis. Přilbu neviditelnosti pak Hádes zapůjčil Perseovi, při jeho zápase s Medúzou.
Někteří autoři považovali Kyklopy za syny storukých obrů Hekatoncheirů a za jejich vlast Malou Asii. Římané v nich viděli zpravidla pomocníky boha Vulkána (řeckého Héfaista). Žili prý na Sicílii, dílnu měli pod Etnou a v sopce na jednom z Liparských ostrovů. Kyklopi dávno vyhynuli, zachovalo se jen množství jejich vyobrazení od antických i moderních umělců.
V proslulé pasáži Homérovy Odysseii se hrdina básně, Odysseus, na neznámém ostrově setkává s kyklopem Polyfémem, synem Poseidóna a nereidovny Thoosy, který zde žije s dalšími kyklopy.
Kyklopové prý také postavili "kyklopské" hradby měst Tiryns a Mykén na Peloponéském poloostrově. Také zvuky vycházející z nitra sopek byly připisovány jejich činnosti.
Povídalo se, že tyto Kyklopy později zabil Apollón, když Zeus sprovodil ze světa jeho syna Asklépia zásahem blesku, který mu právě Kyklopové zhotovili.
Homérovi Kyklopové
Kyklopové byli obrovští jednoocí netvoři, kteří žili na ostrově stejného jména. Obvykle je pod termínem "Kyklop" odkazováno na Polyféma, syna Poseidona a Thoose. Právě tohoto Kyklopa se podařilo Odysseovi oslepit a díky tomu se svými druhy unikl z jeho jeskyně. Ztratil však za svého pobytu na ostrově ze svých dvanácti lidí plnou polovinu.
Tento příběh z Odyssei je vtipněji podán v satirické hře od Euripida nazvané Kyklopové.
Řecký básník ze Sicílie jménem Theokritos napsal dvě básně přibližně roku 275 př. n. l. o Polyfémově touze po Galatei, mořské nymfě. Když však Galatea dávala přednost Ákidovi, Polyfémos ho zabil obrovským hozeným balvanem. Galatea stačila uprchnou a Ákisova krev vyteklá zpod balvanu se změnila na sicilskou řeku stejného jména.
Původ
Walter Burkert mezi jiným naznačuje, že starobylé skupiny nebo společnosti menšími bohy zrcadlí skutečný kult společenství: "může se jednat o domněnku, že za názvy Kabeirové, Daktylové, Telchinové a Kyklopové se mohou skrývat kovářské spolky." Mnoho učenců tak věří, že legenda o jediném oku Kyklopů mohla vzejít z pozorování práce skutečných kovářů, kteří na jednom oku nosili pásku, aby tak zabránili odlétávání jisker do obou očí. Robert Graves naproti tomu uvádí, že se jedná pravděpodobně o kováře, kteří byli tetováni na čele soustřednými kruhy na znamení úcty ke slunci. Kyklopové v Homérově Odysseie jsou jiného typu než v Hésiodově práci "Teogony" (O původu bohů); byli dost pozdě přiřazeni do panteonu bohů a neměli žádné spojení spojení s kováři. Je možné, že legendy spojené s Polyfémem o něm před Homérovou Odysseiou nemluvily jako o kyklopovi. Polyfémos mohl původně být nějakým druhem místního démona nebo monstra. Triamantes v Krétské legendě naznačoval, že byli venkovskou rasou lidožravých obrů s třetím okem umístěným na zadní straně hlavy. Přestože Triamantes popisuje jejich oči jinak, nápadně se podobají Homérovým Kyklopům.
Další teorie o možném původu Kyklopů je legenda, podle které byly starověkými Řeky nacházeny na Krétě a Sicílii lebky trpasličích prehistorických slonů, které jsou dvakrát větší než lebka lidská. Vzhledem k velké centrální nosní dutině (pro chobot) v lebce, mohli uvěřit tomu, že se jedná o jediný velký oční důlek. Menší, skutečné oční důlky jsou umístěny po stranách lebky a jsou velmi mělké a díky tomu stěží rozeznatelné. Vzhledem k tomu, že měli zřejmě malé zkušenosti s žijícími slony, nebyli schopni rozeznat správný původ lebek.
Zatímco je obvykle přijímáno, že kyklop má pouze jedno oko, Homérův popis Polyféma tomu neodpovídá. Na jedné z váz je zobrazen Odysseus oslepující Polyféma pomocí velké vidličky s dvěma hroty, což by předpokládalo, že kyklop měl dvě oči.
Kýchavice bílá (Veratrum album), bylinná léčivka popsaná Hippokratem před rokem 400 př. n. l., obsahuje alkaloidy cyklopamin a jervin, které mohou způsobit poruchu zvanou kyklopie (arinencefalie).

Stigmata

21. července 2008 v 13:06 | niki piki(:-) |  videa k filmům
PlakátJohanna Lindsey - Něžná rebelka

21. července 2008 v 10:12 | niki piki(:-) |  romány
Lindsey: Něžná rebelka

Anglie 1818

Mladá skotská šlechtična prchá před zákeřným bratrancem do Londýna a doufá, že tam najde manžela, který by ji před ním ochránil. Podaří se jí uniknout všemožným nástrahám a šťastně se vdát?

Hodnocení: ****

Série Malory Family:
1) Miluj pouze jednou
2) Něžná rebelka
3) Bouřlivé objetí
4) Okouzlení
5) Řekni, že mě miluješ
6) Zamilovaný ničema
7) Pirátská nevěsta

Kung Fu Panda

21. července 2008 v 10:06 | niki piki(:-) |  videa k filmům
PlakátGladiátor

21. července 2008 v 9:52 | niki piki(:-) |  historie
Palce dolů nebo Gladiátoři, Jean-Léon Gérôme, 1872
Gladiátor (lat. gladiator, "ten, kdo používá meč", šermíř) byl člověk bojující v zápasech pro pobavení publika. Výraz gladiátor je odvozen od názvu krátkého meče (gladius), s nímž gladiátoři za časů starověkého Říma často bojovali. Gladiátoři byli často otroci, váleční zajatci a odsouzení zločinci, existovali však i gladiátoři-profesionálové.
Historie zápasů
Ačkoliv se za vynálezce gladiátorských zápasů obecně považují Římané, ti je ale ve skutečnosti převzali od Etrusků. Ovšem ani oni nebyli vynálezci této zábavy - prapůvod můžeme hledat až u starých Řeků. Etruskové věřili, že pokud někdo zemře, bude se vracet na zem a strašit. Tomu se dalo zamezit jedině smrtí někoho jiného. Zprvu se zabíjeli zcela neviní lidé, později ale přišli na lepší nápad - vzali dva zajatce (otroky, zločince) a nechali je bojovat nad hrobem zemřelého. Ten, kdo prohrál, se stal obětí. A aby ty zápasy byly ještě zajímavější, gladiátoři se začali učit na speciálních gladiátorských školách.
V pozdějších dobách pokud Říman nechtěl pořádat při pohřbu gladiátorský zápas, byl k tomu donucen, jinak by nemohl pohřeb ani provést.
 • 264 př. n. l. - Říman Brutus Pera měl na svém pohřbu hned 22 soubojů
 • 200 př. n. l. - na pohřbu konzula Marca Valeria Laevina se střetlo 50 gladiátorů
 • 183 př. n. l. - po smrti kněze Publia Crassa stanulo na bojišti více než 200 gladiátorů
 • 174 př. n. l. - Flaminius uspořádal svému otci pohřeb, který trval tři dny a bojovalo na něm celkem 74 gladiátorů
Pak už přestaly být zápasy jen záležitostí pohřbu. Lidé si je tak oblíbili, že se začaly konat jen tak, pro zábavu. Toho zneužívali i politikové, kteří dlouhotrvajícími hrami odvraceli pozornost lidu od vojenských neúspěchů. Proti rozšiřování her se z císařů stavěli jen Tiberius a Marcus Aurelius. Ostatní je podporovali, proto se délka trvání her neustále prodlužovala - za Augusta to bylo 66 dní v roce, za Marca Aurelia (trochu paradoxně) to bylo 135 dní a ve 4. století se bojovalo přes 175 dní v roce. Za císaře Vitellia se jeho narozeniny slavily ve všech 265 obvodech Říma, za Tita zabraly oslavy otevření Kolosea 100 dní, a při oslavě Traianova vítězství nad Dáky trvaly 123 dní a utkalo se zde na 10 000 gladiátorů.
 • okolo 100 př. n. l. - pro gladiátorské zápasy se začínají stavět speciální arény
 • 105 př. n. l. - konsulové Gaius Marius a Publius Rufus pořádají dlouhé hry pro zamaskování válečných neúspěchů na severni hranici říše
 • asi 80 n. l. - otevřena největší gladiátorská aréna všech dob - Koloseum pro 50000 diváků; jmenovalo se podle nedaleké kolosální sochy císaře Nerona
 • 73-71 př. n. l. - Spartakovo povstání, přes počáteční neúspěchy římské armády, potlačeno a velitelé povstání ukřižováni při silnici Via Appia (mezi Římem a Capuou).
Konec gladiátorských zápasů s sebou přinesl až rozmach křesťanství. Nastálo zakázány byly v roce 404 po incidentu, kdy řecký mnich Telemachos vnikl do arény ve snaze zabránit boji, rozvášněný dav jej ale zabil. To rozlítilo císaře Honoria a hry zakázal.
Jak se člověk mohl stát gladiátorem
Za raných dob římského gladiátorství byla většina gladiátorů otrockého stavu. Mezi otroky, kteří byli přinuceni k povolání gladiátora, se nacházeli mnozí váleční otroci, kteří podle zvyklosti tehdejší doby ztráceli veškerá lidská práva a byli degradováni na zboží. Jejich výcvik byl proto méně nákladný. Třetí významnou skupinou byli trestanci. Byli to většinou těžcí zločinci a takzvaní pachatelé činů proti státu, kteří byli římskými soudy odsouzeni do gladiátorské školy nebo rovnou do arény. Později, když potřeba gladiátorů nebývale vzrostla, museli do arény i menší lotři, např. podvodníci. Vedle otroků, válečných zajatců a zločinců nabyla v rané době císařské na významu ještě čtvrtá skupina gladiátorů: auctorati. Tak nazývali Římané státní občany, kteří se dobrovolně zavázali k boji v aréně. Nejpozději do konce 1.století po Kristu, představovali hlavní masu gladiátorů z povolání. Mnozí auctorati byli zkrachovanými existencemi z nejnižších lidových vrstev. Lákalo je státní odbytné, jež dostávali ti, kteří přestáli svou gladiátorskou služební dobu. Jako auctoraté se však nenechávali naverbovat jen chudí lidé. I synové z bohatých rodin vstupovali někdy mezi gladiátory. Do arény je především táhla touha po dobrodružství a dráždivá hra se smrtí. Na rozdíl od otroků, válečných zajatců a zločinců směli auctoraté bydlet mimo gladiátorské školy. Museli sice pravidelně chodit do služby, jinak se však mohli pohybovat volně. Mnozí z nich měli dokonce děti a manželky.
Druhy gladiátorů
 • Samnita - nosil bohatě zdobené brnění skládající se z otevřené helmy s klapkami na tvářích, chocholem a peřím; trup chránily náprsní destičky; dalšími součástmi zbroje byly kovové rukavice, jedna nebo dvě holenice a velký oválný nebo čtvercový štít. Zbraní byl samnitovi meč, zřídka pak kopí. Tento typ gladiátora byl za císařství zrušen a nahrazen hoplomachem.
 • Thrák - nosil jednoduchou otevřenou helmu s lícními klapkami, malý kulatý štít, dvě holenice, krátký zahnutý meč nebo méně často oštěp
 • Hoplomachos - měl skvělou helmu s hledím, holenice, velký čtyřhranný štít a meč nebo kopí
 • Murmillus - pravděpodobně byl vyzbrojen přilbou zdobenou rybou, velkým oválným štítem a dlouhým mečem. Je ve velké míře shodný s gladiátorem, zvaným Gal
 • Retiarius - nosil jen pancíř na paži s pevným štítem na rameni. Bojoval vrhací sítí, trojzubcem a dýkou
 • Secutor - Hoplomachos specializovaný na boj s Retiariem; disponoval hladkou helmou, aby neposkytoval snadný terč na zachycení sítě
 • Andabates - bojoval s helmou bez otvoru pro oči
 • Dimachaerus - vyzbrojený dvěma dýkami, měl holenice a vypolštářovanou kazajku; nenosil helmu
 • Eques - jezdec; bojoval kopím nebo mečem; chránil ho malý kulatý štít, náprsní pancíř a bandáže na ruce se zbraní
 • Essedarius - gladiátor bojující na voze, který řídil vozataj; míval zbraně na dálku - luk a vrhací kopí, zblízka používal meč
 • Laquerius - gladiátor podobný Retiariovi, strhával však nepřítele lasem a zbraní mu bylo kopí a dýka
 • Sagittarius - lučištník
 • Veles - gladiátor, jehož hlavní zbraní byl oštěp
Pozdrav gladiátorů
"Ave caesar, mori turi te salutant" - Zdráv buď, Caesare, jdoucí na smrt Tě zdraví. Zdravili tak gladiátoři císaře? Ne! Ve skutečnosti se to stalo jen jednou a to ještě nebyli praví gladiátoři. Bojovat mezi sebou měla skupina zločinců pro pobavení císaře Claudia, oni ale nechtěli a tak císaře pozdravili. Ten svým strážím přikázal aby zločince upálili a ti se tak raději pustili do boje. Souboj se císaři natolik zalíbil, že nakonec poslednímu přeživšímu daroval svobodu.
Smrt gladiátorů
Obecně se má za to, že gladiátoři bojovali až do úplné smrti. To ale platilo pouze v počátcích zápasů, kdy bojovali jen zločinci. V pozdějších dobách, kdy boj probíhal ve specializovaných arénách, tomu tak už nebylo. Vycvičit špičkového gladiátora totiž bylo nesmírně nákladné a lidé si jednotlivé gladiátory oblíbili, dokonce na ně sázeli. Proto na život a na smrt bojovali pouze váleční zajatci a zločinci (zvaní noxii), zatímco špičkoví gladiátoři bojovali buď mezi sebou jen "na oko", nebo proti noxiům. Pokud přežili několik let, jejich pánové je zpravidla propouštěli a z gladiátorů se stali značně oblíbení svobodní lidé.
Ženy gladiátorky
S přibývající pestrostí her v průběhu času vystupovaly v arénách stále častěji i gladiátorky. Římané nazývali tyto ozbrojené ženy podle bojovného ženského kmene řecké mytologie amazonkami. Gladiátorky se mohly směle srovnávat se svými mužskými kolegy v povolání, pokud jde o odvahu, šikovnost a vytrvalost. Zápasy Amazonek sice nebyly v římských arénách pravidlem, nepředstavovaly však žádnou raritu. Víme to na základě dobových zobrazení, především ale z dochovaných protestů a posměšků rozhněvaných mužů, kteří se nemohli smířit s těmito, pro ně pohoršlivými, představeními. Teprve v roce 200 po Kristu zakázal císař Septimius Severus jednou pro vždy vystupování žen v aréně. Během jeho vlády se boje Amazonek rozšířily do té míry, že dokonce ani tento hrubý vojenský císař tomu už nemohl déle přihlížet.
Naumachia
Za nejvýpravnější gladiátorská představení můžeme jednoznačně považovat rekonstrukce námořních bitev, tzv. naumachie. Slovo naumachia odkazovalo jednak k povaze této podívané, jednak k prostředí, v němž se odehrávala, zpravidla šlo o upravenou arénu nebo za tím účelem zbudovanou obrovskou nádrž. Naumachie představovaly divácky mimořádně vděčný, avšak organizačně i finančně nejnáročnější druh her, jaké bylo ve starověkém Římě spatřit. Umělé jezero muselo být dostatečně hluboké, aby se na hladině mohla odehrát inscenovaná bitva válečných lodí, a k jeho naplnění a vypuštění sloužil složitý nákladný systém nádrží a kanálů. V naumachiích byli hlavními aktéry bitvy zločinci přinucení k boji na nejisté, vzdouvající se hladině miniaturního moře. Většinou šlo o menší skupiny bojovníků, výjimečně proti sobě stály šiky čítající tisíce mužů. Prostředky vynaložené na pořádání gladiátorských her bledly ve srovnání s předváděním naumachií. Mezi nejnákladnější patřily námořní bitvy, které se odehrávaly na místech zbudovaných pro tuto jedinou příležitost a dokládaly víru impéria v neotřesitelnost vlastního mocenského postavení a nevyčerpatelnost přírodního bohatství.

V jako Vendeta

19. července 2008 v 10:54 | niki piki(:-) |  videa k filmům
PlakátPán prstenů - Dvě věže

19. července 2008 v 10:49 | niki piki(:-) |  filmy
Pán prstenů: Dvě věže - The Lord of the Rings: The Two Towers
Válka s Mordorem ještě zdaleka není vyhraná…
Hrají: Sean Astin, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Billy Boyd, Brad Dourif, Christopher Lee, Ian McKellen, Dominic Monaghan, Viggo Mortensen, Miranda Otto, Craig Parker, John Rhys-Davies, Andy Serkis, Liv Tyler, Karl Urban, Hugo Weaving, David Wenham, Elijah Wood, Philip Grieve, Sean Bean, John Noble, Peter Jackson, Bruce Allpress, John Bach, Sala Baker
Popis: Druhý díl filmové ságy o nebezpečném putování jehož cílem má být zničení prokletého Prstenu moci začíná tam kde první skončil. Po smrti Boromira a rozpadu Společenstva se cesty jeho členů rozdělily. Hobbit Frodo se svým sluhou Samem putují s Prstenem do Mordoru a Aragorn s elfem Legolasem a trpaslíkem Gimlim se vydávají po stopě skřetů, aby osvobodili z jejich zajetí hobbity Smíška a Pippina. Mezitím však sílí moc temného pána Saurona, který se spojil se zrádným čarodějem Sarumanem a společně upínají všechny síly k získání Prstenu. Naše hrdiny tak čeká ještě dlouhé putování a mnohé nástrahy, než se jim podaří Prsten moci jednou provždy zničit…
Pán prstenů: Dvě věže (The Lord of the Rings: The Two Towers)
Pán prstenů: Dvě věže (The Lord of the Rings: The Two Towers)
Pán prstenů: Dvě věže (The Lord of the Rings: The Two Towers)
Pán prstenů: Dvě věže (The Lord of the Rings: The Two Towers)
Pán prstenů: Dvě věže (The Lord of the Rings: The Two Towers)

Kráčející skála

19. července 2008 v 10:47 | niki piki(:-) |  videa k filmům
PlakátX - Men 3 - Poslední vzdor

19. července 2008 v 10:42 | niki piki(:-) |  filmy
X-Men: Poslední vzdor - X-Men: The Last Stand
Rozhodující souboj...
Hrají: Hugh Jackman, Halle Berry, Ian McKellen, Patrick Stewart, Famke Janssen, Anna Paquin, Kelsey Grammer, James Marsden, Rebecca Romijn, Shawn Ashmore, Aaron Stanford, Vinnie Jones, Ellen Page, Daniel Cudmore, Ben Foster, Michael Murphy, Shohreh Aghdashloo
Popis: Ve filmu X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR, který je závěrečnou kapitolou této filmové trilogie, ohrožuje vývoj světových dějin "lék", jenž dokáže proměnit mutanty v obyčejné lidské bytosti. Mutanti mají poprvé možnost zvolit si svou budoucnost: buď si mohou zachovat svou výjimečnost, která je však příčinou jejich izolace a odcizení od ostatních, nebo se svých schopností vzdát a stát se normálními lidmi. Protichůdné názory vůdců mutantů Charlese Xaviera, který hlásá toleranci, a Magneta, podle nějž přežívají jen ti nejsilnější, jsou podrobeny poslední zkoušce - rozpoutají válku, která má všechny války definitivně ukončit.

Film se v rámci velkolepého, akcí nabitého příběhu věnuje tématům, která jsou v současné době velmi aktuální: Je přizpůsobení se tou správnou metodou, jak čelit předsudkům? Je zbabělé vzdát se své osobitosti, aby člověk zapadnul mezi ostatní a vyhnul se tak potenciálním nepříjemným důsledkům? Světí účel prostředek? Je velká moc požehnáním nebo prokletím?

Ve filmu X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR se znovu objevují nejen všechny důležité postavy z předchozích pokračování, ale připojila se řada nových. Například Beast, který je nejen velmi nadaný a inteligentní genetik, ale také mutant. Stal se obětí jednoho ze svých vlastních experimentů a zmutoval do podoby zvířete s modrou srstí. Mutant přezdívaný Angel, dokáže létat díky svým křídlům. K dalším novým mutantům patří Callisto, jíž citlivé smysly umožňují najít ostatní mutanty a zjistit, jakými schopnostmi disponují; Multiple Man dokáže vytvářet fyzické kopie sebe sama; Leech dokáže schopnosti ostatních oslabit; genetička Dr. Kavita Rao; silák Juggernaut a Shadowcat - mladá žena, která může díky "fázování" procházet pevnými materiály.
X-Men: Poslední vzdor (X-Men: The Last Stand)
X-Men: Poslední vzdor (X-Men: The Last Stand)
X-Men: Poslední vzdor (X-Men: The Last Stand)
X-Men: Poslední vzdor (X-Men: The Last Stand)
X-Men: Poslední vzdor (X-Men: The Last Stand)

Iron Man

7. července 2008 v 21:07 | niki piki(:-) |  videa k filmům
Iron ManPán prstenů - Společenstvo prstenu

7. července 2008 v 20:52 | niki piki(:-) |  filmy
Pán prstenů: Společenstvo prstenu (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)
Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže.
Hrají: Sean Astin, Sean Bean, Cate Blanchett, Orlando Bloom, Billy Boyd, Marton Csokas, Ian Holm, Christopher Lee, Andy Serkis, Ian McKellen, Peter McKenzie, Dominic Monaghan, Viggo Mortensen, Craig Parker, Cameron Rhodes, John Rhys-Davies, Liv Tyler, Hugo Weaving, Elijah Wood, Philip Grieve, Peter Jackson, Shane Rangi, Alan Howard, Noel Appleby, Sala Baker, Megan Edwards, Michael Elsworth, Mark Ferguson, Lawrence Makoare, Brent McIntyre
Popis: Hlavním hrdinou je hobit Frodo Pytlík, který se ve své vlastní domovině zvané Středozemě dostal do samotného centra bitvy mytických proporcí. Bude muset během svého putování prokázat, že moc přátelství a individuální odvahy dokáže úspěšně čelit i těm nejničivějším silám temnoty.
Frodova dobrodružství odstartuje dar jeho příbuzného Bilba. Od něj získá magický prsten, který Froda postaví do souboje se silami zla reprezentovanými krutovládcem Sauronem. Ten touží za každou cenu získat prsten, protože je pro něj zdrojem neomezené moci, jedině s jeho pomocí se mu může podařit zotročit lid Středozemě a stát se jeho neomezeným pánem.
Ve snaze čelit Sauronovým temným plánům, se musí Frodo spojit s několika dalšími bytostmi. Vytvoří s nimi takzvané Společenstvo složené z jeho přátel, čaroděje, elfa, trpaslíka a dalších pomocníků, se kterými se vydá na cestu na jejímž konci doufají, že se jim podaří prsten jednou provždy zničit. Jejich cesta však prokáže, že nejenom magické prsteny, ale také sounáležitost všech živých bytostí mohou dokázat netušené věci. Musí však čelit nejen nebezpečím, která na ně číhají na územích ovládaných Sauronem, ale i rozkladné moci samotného prstenu.

Pán prstenů: Společenstvo prstenu (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)
Pán prstenů: Společenstvo prstenu (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)
Pán prstenů: Společenstvo prstenu (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)
Pán prstenů: Společenstvo prstenu (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)
Pán prstenů: Společenstvo prstenu (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)

Honba za klenotem Nilu

7. července 2008 v 20:51 | niki piki(:-) |  videa k filmům
Honba za klenotem Nilu (The Jewel of the Nile)Divoké vlny

7. července 2008 v 20:48 | niki piki(:-) |  filmy
Divoké vlny - Surf's Up
Animovaná komedie pro malé i velké diváky o tučňácích a jednom velkém surfařském závodu...
Hrají: Shia LaBeouf, Jeff Bridges, Zooey Deschanel, Jon Heder, James Woods, Kelly Slater, Jess Harnell, Jesse Head, Jane Krakowski, Diedrich Bader, Mario Cantone, Rob Machado, Sal Masekela, Ash Brannon, Chris Buck, Brian Posehn, Dana Belben, Reed Buck, Reese Elowe, Jack P. Ranjo, Matthew W. Taylor, Bob Bergen, Jillian Bowen, Johanna E. Braddy, John Cygan, Courtnee Draper, Bill Farmer, Andy Fischer-Price, Teresa Ganzel, Sherry Lynn
Popis: Když břeh omyla první vlna, už tu byl první surfař. Stačil kousek naplaveného dřeva nebo ledová kra - a bylo to, mohli jste jet. A bavilo je to, kámo, fakt je to bavilo - nemohli s tím přestat. A učili to další a další, předávali surfařský gen napříč časem. Donedávna to byla záležitost mazáků, ostřílených a zkušených, co jezdili na těch obrovských, gigantických prknech. Ale nikdo si neuvědomoval, co může surfování skutečně znamenat, dokud jim to neukázal Big Z.

Kdo to byl Big Z? No, ptáte se toho správného člověka. Z byl vším. Big Z byl ztělesněním surfování. Před Big Z snad vůbec nemusel existovat oceán. Vymysleli ho kvůli němu. Žil na doraz, protože se nebál života a nebál se ani smrti. Když jsem byl kluk, přijel do Antarktidy. Páni, to byla největší událost, jakou Antarktida zažila. Najednou tam prostě byl. Plul na hladině, skoro se vznášel, jako by pro něj neplatila gravitace. Mohl jít ke komukoliv...a šel přímo ke mně. A dal mi tenhle úžasný, jedinečný náhrdelník Big Z. A pak mi povídá: "Vždycky najdi způsob, jak naplnit svoje sny, protože tak to dělají vítězové." Byl nejlepší ze všech. Všichni k němu vzhlíželi, respektovali ho, milovali. A jednou...jednou se stanu tím, čím byl on.

Cody Maverick, surfař a hvězda filmu Divoké vlny

Film Divoké vlny je animovanou akční komedií, která nahlíží do zákulisí vzrušujícího světa závodního surfování. Hrdinou filmu je mladý tučňák skalní Cody Maverick, začínající surfař, který se chystá na účast ve svém prvním profesionálním závodu. Cody, následován filmovým štábem, který má dokumentovat jeho zážitky, opouští rodinu a rodný Mražákov v Antarktidě, aby se na ostrově Pin-Guí zúčastnil surfařského memoriálu Big Z. Cestou se setkává se surfařem Kuřetem Joem, známým propagátorem surfování Reggiem Belafontem, hledačem surfařských talentů Mikem Abromowitzem a nadšenou plavčicí Lani, kteří si všichni všimnou Codyho zápalu pro surfování, i když ho Cody občas využívá trochu podivně. Cody je přesvědčen, že vítězstvím získá vytoužený obdiv a úctu, ale když se náhodou setká se starým, vyřízeným surfařem, začne chápat, co je skutečně důležité a že opravdovým vítězem není vždycky jen ten, kdo dorazí k cíli jako první.
Divoké vlny (Surf's Up)
Divoké vlny (Surf's Up)
Divoké vlny (Surf's Up)
Divoké vlny (Surf's Up)
Divoké vlny (Surf's Up)

Twilihgt sága: Rozbřesk - 1.část
V kinech: 17.11.2011